ตะกร้าสินค้า

คุณสามารถปรับเปลี่ยนจำนวนสินค้าจากรายการด้านล่างได้

สินค้า ราคา จำนวน ราคารวม
ไม่มีรายการสินค้าที่เลือกไว้

ISBN9786164121188
ปกหนังสืออ่อน
กระดาษถนอมสายตา
จำนวนหน้า382 หน้า
น้ำหนัก1615.00 กรัม
กว้าง16.20 ซม.
สูง24.00 ซม.
หนา3.00 ซม.
พิมพ์ครั้งที่1 พุทธศักราช 2566
สำนักพิมพ์มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

กุหลาบเปอร์เชียในแดนสยาม

ผู้เขียน : ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.กุสุมา รักษมณี

แนะนำ ขายดี

“กุหลาบเปอร์เชียในแดนสยาม” ผลงานเรื่องใหม่ล่าสุดของศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. กุสุมา รักษมณี (ราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิชาวรรณคดีเปรียบเทียบแห่งราชบัณฑิตยสภา) จัดพิมพ์โดยมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2566 จำนวน 382 หน้า มีภาพสีประกอบตลอดทั้งเล่ม

แบ่งเนื้อหาเป็น 4 บท ได้แก่

1) กุหลาบจากเมืองเทศ: วัฒนธรรมเปอร์เชียที่เดินทางสู่สยาม

2) เมื่อกุหลาบไร้พรมแดน: การรับและปรับแปลงวรรณคดีเปอร์เชีย

3) แม้เรียกอย่างอื่นก็หอมรื่นเหมือนกัน: คำเปอร์เชียในภาษาไทย

4) บทส่งท้าย: กุหลาบของวันวาน

เนื้อหาโดยรวมกล่าวถึงประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างเปอร์เชียกับไทย การรับวัฒนธรรมด้านภาษา วรรณคดี เครื่องแต่งกาย อาหาร และเครื่องใช้ต่างๆ ที่มีที่มาจากเปอร์เชีย มีคำอธิบาย ผลการวิเคราะห์ และตัวอย่างที่ชัดเจน ช่วยให้เข้าใจวัฒนธรรมเปอร์เชียที่ผสมผสานอยู่ในวิถีชีวิตของคนไทยได้อย่างลึกซึ้ง ผลงานเรื่องนี้จึงเป็นประโยชน์ยิ่งต่อวงวิชาการด้านภาษา วรรณคดี และวัฒนธรรมศึกษา

รูปอื่นๆ