ตะกร้าสินค้า

คุณสามารถปรับเปลี่ยนจำนวนสินค้าจากรายการด้านล่างได้

สินค้า ราคา จำนวน ราคารวม
ไม่มีรายการสินค้าที่เลือกไว้

ISBN9789740218210
ปกหนังสืออ่อน
กระดาษกรีนรีด
จำนวนหน้า360 หน้า
น้ำหนัก425.00 กรัม
กว้าง14.30 ซม.
สูง21.50 ซม.
หนา2.00 ซม.
พิมพ์ครั้งที่9 : มกราคม 2566
สำนักพิมพ์สำนักพิมพ์มติชน

ลูกท่านหลานเธอ (ปกใหม่)

ผู้เขียน : ศันสนีย์ วีระศิลป์ชัย

ใหม่

พระประวัติของเจ้านายที่เป็นสตรีในวังซึ่งเจ้านายแต่ละพระองค์ทรงมีความสามารถที่แตกต่างกันไป แล้วเข้ารับราชการเพื่อสนองพระเดชพระคุณใกล้ชิดเบื้องพระยุคลบาท ทั้งดูแลพระโอรส-พระธิดาและดูแลงานต่าง ๆ ในวังที่ได้รับมอบหมาย อาจกล่าวได้ว่า ลูกท่านหลานเธอ ส่วนหนึ่งเป็นสตรีที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของคนหลายคนที่นำมาซึ่งความเจริญรุ่งเรืองยั่งยืนและมั่นคงของชาติตราบจนปัจจุบันเจ้าจอมแว่น
ในพระพุทธยอดฟ้าฯ มาจากเวียงจันท์

ชีวิตพิศวงของเจ้าหญิงปราง
“เจ้าจอม” ในพระเจ้าตาก

เจ้าคุณนวล และ เจ้าจอมมารดาตานี
สองนารีผู้กระชับเกลียวสัมพันธ์สกุลบุนนาคและบรมราชจักรีวงศ์

เจ้าจอมมารดาน้อย
เจ้าจอมมารดาองค์แรกในรัชกาลที่ ๔

เจ้าจอมมารดาซ่อนกลิ่น
เชื้อสาย “พระยาเจ่ง” ขุนนางมอญ

เจ้าจอมช้อย
ตำรับ ทองหยิบ ฝอยทอง สังขยา ฯลฯ

คุณพุ่ม บุษบาท่าเรือจ้าง
สตรีผู้อยู่นอกกรอบประเพณี

แฟนนี่ น็อกซ์
“เมียฝรั่ง” ของพระปรีชากลการ เหยื่อความขัดแย้งของวังหลวง-วังหน้า

พระองค์เจ้าหญิงทักษิณชานราธิราชบุตรี
พระมเหสีแรกของรัชกาลที่ ๕

พระองค์เจ้ายิ่งเยาวลักษณ์อรรคราชสุดา
“เสด็จพระองค์ใหญ่ยิ่ง”

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าผ่องประไพ
พราะราชธิดาพระองค์แรกในรัชกาลที่ ๕

เจ้าจอมมารดาวาด
เจ้าจอมผู้ทำหน้าที่ขับร้องเพลงกล่อมพระบรรทม

“แมวอิเหนา” เจ้าจอมมารดาวาด

หมอมคัทริน เดสนิตสะกี้
หม่อมห้ามชาวรัสเซีย ผู้ทลายกำแพงฐานันดร

หม่อนศรีพรหมา กฤดากร
ผู้ปฏิเสธตำแหน่ง “เจ้าจอม” สมัครใจเป็น “ชาวไร่ชาวนา”

เจ้าจอมเอิบ
เจ้าจอมก๊ก อ.คนโปรดตลอดรัชกาล

เจ้าจอมเอี่ยม
ผู้มีฝีมือนวดบ้ำเลิศ

เจ้าจอม ม.ร.ว. แป้ม มาลากุล

เจ้าจอมมารดาทับทิม

พระคู่หมั้นพระองค์แรกในรัชกาลที่ ๖ พระวรกัญญาปทาน พระองค์เจ้าวัลลภาเทวี

พระนางเธอลักษมีลาวัณ

หม่อมเจ้าฉวีวาด

เจ้าจอมหม่อมราชวงศ์สลับ

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเฉลิมเขตมงคล

ราชประดิพัทธ์ในพระบาทสมเด็จพระปิยมหาราช

๓ พระพี่เลี้ยงนางนม ใน ๓ พระมหากษัตริย์