ตะกร้าสินค้า

คุณสามารถปรับเปลี่ยนจำนวนสินค้าจากรายการด้านล่างได้

สินค้า ราคา จำนวน ราคารวม
ไม่มีรายการสินค้าที่เลือกไว้

ISBN9789740218371
ปกหนังสืออ่อน
กระดาษกระดาษกรีนรีด
จำนวนหน้า504 หน้า
น้ำหนัก855.00 กรัม
กว้าง16.30 ซม.
สูง24.00 ซม.
หนา3.00 ซม.
พิมพ์ครั้งที่15 : กุมภาพันธ์ 2567
สำนักพิมพ์สำนักพิมพ์มติชน

ประวัติศาสตร์ไทยร่วมสมัย (พิมพ์ 15 ฉบับปรับปรุง)

ผู้เขียน : คริส เบเคอร์ และ ผาสุก พงษ์ไพจิตร

ใหม่

ทดลองอ่านบทที่ 1 และบทที่ 10 (เนื้อหาใหม่) : http://bit.ly/3JMfcOt


คริส เบเคอร์ และผาสุก พงษ์ไพจิตร เป็นชื่อที่จะไม่พูดถึงเลยไม่ได้หากจะพูดถึงประวัติศาสตร์กรุงเทพฯ

ประวัติศาสตร์ไทยร่วมสมัยเป็นงานเขียนที่ทั้งสองไล่เรียงกระแสความเปลี่ยนแปลงในหลายมิติที่ค่อยๆ ก่อรูปนับตั้งแต่ยุคก่อนกรุงเทพฯ ที่ค่อยๆ กลายมาเป็นไทยสมัยใหม่ได้ในปัจจุบัน ย้อนรอยภูมิหลัง เรื่องราวของเราในยุคหลังในมิติต่างๆ ทั้งเชิงสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง ที่ค่อยๆ มีผลสืบเนื่องจนเกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นลำดับ มิได้เป็นเพียงหนังสือที่อัดแน่นไปด้วยข้อมูลเชิงประวัติศาสตร์เท่านั้น หากแต่ยังนำเสนอวิธีการอ่านประวัติศาสตร์ผ่าน'รัฐชาติ' ได้อย่างลุ่มลึก หนังสือเล่มนี้จึงมีคุณูปการอย่างสูงต่อการทำความเข้าใจความขัดแย้งทั้งทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองซึ่งดำรงอยู่ในปัจจุบัน และถือเป็น 'a must read' สำหรับนักอ่านที่สนใจประวัติศาสตร์ไทยร่วมสมัยทุกคน โดยครั้งนี้เป็นการปรับปรุงแก้ไขเนื้อหาตลอดเล่มให้สอดคล้องกับ A History of Thailand (2014) ฉบับแก้ไขปรับปรุงครั้งที่ 4 ซึ่งเป็นเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษ
จุดเด่นของการจัดพิมพ์ที่ครั้งที่ 15

1.เป็นฉบับปรับปรุงเนื้อหาใหม่ทั้งเล่ม จาก A History of Thailand (4th Edition, Cambridge University Press)-ฉบับภาษาอังกฤษ เพิ่มเนื้อหาครอบคลุมการเมืองไทยปัจจุบัน โดยจุดเน้นที่น่าสนใจและน่าหยิบยกมาสื่อสารผ่านปกคือ บทที่ 10 ที่เล่าถึงเหตุการณ์ทางการเมืองตั้งแต่ช่วง 2548-2564 โดยเฉพาะการลุกขึ้นมาส่งเสียงของเหล่านักเรียน เยาวชน ผ่านแฟลชม็อบและม็อบทั่วทุกหนแห่งในประเทศไทย ตั้งแต่ในระดับโรงเรียนจนถึงในการเมืองระดับประเทศที่สร้างแรงกระเพื่อมครั้งใหญ่และส่งสัญญาณว่าจากนี้สังคมไทยจะไม่มีวันเหมือนเดิม

2.ฉบับนี้เพิ่มบทความพิเศษโดยเพนกวิ้น พริษฐ์ ชิวารักษ์

3.เปลี่ยนปกใหม่ ใช้ภาพวาดของ ตะวัน วัตุยา ศิลปินชื่อดัง