ตะกร้าสินค้า

คุณสามารถปรับเปลี่ยนจำนวนสินค้าจากรายการด้านล่างได้

สินค้า ราคา จำนวน ราคารวม
ไม่มีรายการสินค้าที่เลือกไว้

ISBN44523052566
ปกหนังสืออ่อน
กระดาษปอนด์ 70แกรม หน้าสีอาร์ต 105แกรม
จำนวนหน้า146 หน้า
น้ำหนัก400.00 กรัม
กว้าง21.00 ซม.
สูง29.70 ซม.
หนา1.00 ซม.
พิมพ์ครั้งที่1
สำนักพิมพ์ทีมงาน บก.ศิลปวัฒนธรรม

ศิลปวัฒนธรรม ฉบับ 523 : พฤษภาคม 2566

ผู้เขียน : ทีมงาน บก.ศิลปวัฒนธรรม

เรียบเรียงโดย : ทีมงาน บก.ศิลปวัฒนธรรม


ภาพลักษณ์ทางการเมืองสุดท้าย

จาก “จอมพล ป. นักประชาธิปไตย” ถึง “พ่อขุน จอมพล ป.”

เชิญท่านติดตาม เรื่องของ “จอมพล ป. พิบูลสงคราม”

หนึ่งในนายกฯ ที่อยู่ทน, อยู่ยาว ของไทย

กับการสร้าง ๒ ภาพลักษณ์

หนึ่ง คือ “นักประชาธิปไตย”

ผู้ริเริ่มเวทีไฮด์ปาร์ก, การแถลงข่าวกับสื่ออย่างเป็นทางการ ฯลฯ

หนึ่ง คือ “พ่อขุน จอมพล ป.”

ที่พยายามเชื่อมโยงตัวเองกับ พ่อขุนรามคำแหง, ชาตินิยม, ศาสนา ฯลฯ

แล้วผลสำเร็จเป็นอย่างไร? หรือโดนตีจากฝ่ายตรงข้าม? อันนี้ก็ต้องติดตาม

.

พร้อมบทความน่าสนใจอื่นๆ

________________

สโมสรศิลปวัฒนธรรม

๘ คำคัด

กวีนิพนธ์

๙ อนิจจัง / ขรรค์ชัย บุนปาน

๓๕ ฉลาดนิ่ง / เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์

๕๕ รู้เกินลงกา / ขุนทองกะลาเปียก

๑๕๐ เหนียม / “เหนียม”

เมืองโบราณ ย่านเก่า

๑๐ ชมเมืองนครศรีธรรมราช ประวัติศาสตร์บนหาดทรายแก้ว / ประภัสสร์ ชูวิเชียร

-๑๕ พระพุทธสิหิงค์ จริงทุกองค์

-๑๖ พระบรมธาตุเจดีย์เมืองนครฯ วันนี้ยังสวยงามศักดิ์สิทธิ์

-๑๘ เดินหลังวัด ชม Hidden History Sites เติมพลังด้วยของอร่อย หรอยจังหู้เมืองคอน

-๒๑ รอยเท้าบนหาด ประวัติศาสตร์ยังไม่เลือน

สโมสรศิลปวัฒนธรรม

๒๒ ศาลปู่หลุบกับเขตแดนเมืองหนองบัวลำภู : ความสัมพันธ์ที่น่าสงสัย? /ผศ. ดร. ธีระวัฒน์ แสนคำ

-๒๓ ผีปู่หลุบ : เรื่องราวและความเชื่อเกี่ยวกับผีผู้เป็นเจ้าแห่งผี

-๒๔ ศาลปู่หลุบ : ศาลผีใหญ่ตามช่องเขาสำคัญเขตจังหวัดหนองบัวลำภูและใกล้เคียง

-๒๗ เขตแดนเมืองหนองบัวลำภู ในพุทธศตวรรษที่ ๒๕

-๓๐ ความน่าสงสัยในความสัมพันธ์ ระหว่างที่ตั้งศาลปู่หลุบกับเขตแดนเมืองหนองบัวลำภู

ร้อยเรื่องสาระพัน

๓๖ เมอร์ไลออน : ตำนานสิง(ห์)โตแห่งสิงหปุระ มาสคอต และแรงดึงดูดการท่องเที่ยว / ดร. องค์ บรรจุน

-๓๙...จากเทมาเส็กเป็น “สิงหปุระ” (Singapura)...

-๔๒ ...ประวัติรูปปั้นเมอร์ไลออน...

-๔๓ ...การท่องเที่ยวสิงคโปร์ได้เปิดตัว “น้องเมอร์ลี” (Merli) ในรูปแบบการ์ตูนมาสคอต...

คนและหนังสือ

๔๖ แจ้ง ใบตอง นักเลงแห่งบ้านไร่และเสียงสะท้อนจากชนบท / อาทิตย์ ศรีจันทร์

สโมสรศิลปวัฒนธรรม

๕๖ ประวัติศาสตร์น้ำปลา โอชารสอาหารไทย / ศรัณย์ ทองปาน เรื่อง, เอนก นาวิกมูล เอื้อเฟื้อภาพ

-๕๙ ของกินครั้งกรุงเก่า

-๖๑ น้ำเคยน้ำปลา

น้ำซอสแห่งสยามใหม่

-๖๒ น้ำไตปลาทู

น้ำปลาอย่างใหม่

๖๘ กลับไม่ได้ ไปไม่ถึง : “จอมพล ป. นักประชาธิปไตย” ถึง “พ่อขุนจอมพล ป.”

ภาพลักษณ์ทางการเมืองสุดท้ายของ จอมพล ป. พิบูลสงคราม / อิทธิเดช พระเพ็ชร

-๗๑ ภาพลักษณ์ “จอมพล ป. นักประชาธิปไตย”

-๗๖ ภาพลักษณ์ “พ่อขุนจอมพล ป.”

-๘๓ วาระกาลสุดท้ายของภาพลักษณ์ “พ่อขุนจอมพล ป.”

๙๐ หลักเมืองกรุงรัตนโกสินทร์ : สัญญะเมื่อแรกตั้งราชธานีใหม่

ผ่านแนวคิดศิลปะ-สถาปัตยกรรม / สวรรค์ ตั้งตรงสิทธิกุล

๙๒ (๑)ที่ตั้งและภูมิศาสตร์ของหลักเมืองกรุงรัตนโกสินทร์ในสมัยรัชกาลที่ ๑

๙๔ (๒)รูปแบบศิลปกรรมของเสาหลักเมือง สมัยรัชกาลที่ ๑

๙๘ (๓)หลักเมืองกรุงรัตนโกสินทร์กับนัยความหมายที่ปรากฏในไตรภูมิฯ

๑๑๒ เมืองไทยโกอินเตอร์ “ไก๊ด์บุ๊ก” ยุคสมบูรณาญาสิทธิราชย์ งานใหญ่รัฐบาลสยาม /

ไกรฤกษ์ นานา

๑๑๕ การท่องเที่ยวของเจ้านายไทยเกิดเป็นกระแส

๑๒๐ รัชกาลที่ ๕ ผู้ทรงสืบทอดวัฒนธรรมท่องเที่ยว

๑๒๖ กำเนิดคำว่า “ตัวริสต์” ในประวัติศาสตร์ไทย

๑๒๙ ไก๊ด์บุ๊กนำเที่ยวสยามเล่มแรกโดยเจ้านายฝ่ายไทย

๑๓๔ อาลัย ดร. วินัย พงศ์ศรีเพียร ดร. เอกวิทย์ ณ ถลาง เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่

และ อาจารย์ศักดิ์ รัตนชัย : จตุสดมภ์ผู้ทรงคุณค่า / รศ. สมโชติ อ๋องสกุล

๑๓๕ สดมภ์ที่ ๑ : อาจารย์ ดร. วินัย พงศ์ศรีเพียร (๑๖ ตุลาคม ๒๔๙๑-๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๕)

๑๓๘ สดมภ์ที่ ๒ : ศ. (พิเศษ) ดร. เอกวิทย์ ณ ถลาง

๑๔๓ สดมภ์ที่ ๓ : เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่

๑๔๖ สดมภ์ที่ ๔ : อาจารย์ศักดิ์ หรือ สักเสริญ รัตนชัยแห่งนครลำปาง