ตะกร้าสินค้า

คุณสามารถปรับเปลี่ยนจำนวนสินค้าจากรายการด้านล่างได้

สินค้า ราคา จำนวน ราคารวม
ไม่มีรายการสินค้าที่เลือกไว้

ISBN525072566
ปกหนังสืออ่อน
กระดาษปอนด์ 70แกรม หน้าสีอาร์ต 105แกรม
จำนวนหน้า146 หน้า
น้ำหนัก400.00 กรัม
กว้าง21.00 ซม.
สูง29.70 ซม.
หนา1.00 ซม.
พิมพ์ครั้งที่1
สำนักพิมพ์ทีมงาน บก.ศิลปวัฒนธรรม

ศิลปวัฒนธรรม ฉบับ 525 : กรกฏาคม 2566

ผู้เขียน : ทีมงาน บก.ศิลปวัฒนธรรม

เรียบเรียงโดย : ทีมงาน บก.ศิลปวัฒนธรรม


ศิลปวัฒนธรรม

ฉบับ ๕๒๕ : กรกฎาคม ๒๕๖๖

สโมสรศิลปวัฒนธรรม

๙ โลกระอุ / ขรรค์ชัย บุนปาน

๑๐ ความรักที่ไม่น่ารื่นรมย์ของศกุนตลา / อาทิตย์ ศรีจันทร์

๑๗ ทางไทย / เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์

๑๘ โฮ่งๆ เมี้ยวๆ & การเมืองเรื่อง “พี่หมา-น้องแมว” / กำพล จำปาพันธ์

๒๖ หมู่บ้านน้ำตาลสดบางคล้า ของดีที่ยังหลงเหลืออยู่ / พาณิชย์ ยศปัญญา

๓๒ ๙๐ ปี กบฎบวรเดช : พระยาศรีสิทธิสงครามกับแผนล้อมกวาง / พลเอกบัญชร ชวาลศิลป์

๔๔ เลาะเลียบบนถนนสายอดีต ที่มุ่งไปข้างหน้า ที่นครหลวงเวียงจัน / ประภัสสร์ ชูวิเชียร

๕๘ จากศรีทวารวดีถึงศฺรีลงฺกาโศเก ศฺวรปุณฺย

ข้อมูลใหม่เกี่ยวกับเหรียญทองคำโบราณ จังหวัดปัตตานี / ผศ.ดร.วันวิสาข์ ธรรมานนท์

๖๖ เหรียญทองคำ “ศฺรีลงฺกาโศเกศฺวรปุณฺย” : ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐสมัยทวารวดี

ในภาคกลางกับภาคใต้และการรับพุทธศาสนาจากลังกาทวีป / ผศ.ดร.นนทพร อยู่มั่งมี

๘๖ อึ้ง! นิยามใหม่ “ภาพถ่าย” คือการแสดงอาณาเขตในยุคล่าอณานิคม / ไกรฤกษ์ นานา

๑๑๐ มรณกรรม ท่านผู้หญิงเปลี่ยน ภาสกรวงศ์ / รศ.ดร.พีรศรี โพวาทอง

๑๒๒ สงวน ตุลารักษ์ คนรุ่นใหม่ในการปฏิวัติสยาม ๒๔๗๕ / ผศ.ดร.ศรัญญู เทพสงเคราะห์