ตะกร้าสินค้า

คุณสามารถปรับเปลี่ยนจำนวนสินค้าจากรายการด้านล่างได้

สินค้า ราคา จำนวน ราคารวม
ไม่มีรายการสินค้าที่เลือกไว้

ISBN9789740218647
ปกหนังสืออ่อน
กระดาษIvory (เนื้อในสี่สี)
จำนวนหน้า344 หน้า
น้ำหนัก570.00 กรัม
กว้าง16.30 ซม.
สูง22.00 ซม.
หนา2.00 ซม.
พิมพ์ครั้งที่1 : ตุลาคม 2566
สำนักพิมพ์สำนักพิมพ์มติชน

สถาปัตย์-สถาปนา: การ(เมือง)ดีไซน์พื้นที่และความนัยสถาปัตยกรรม

ผู้เขียน : ชาตรี ประกิตนนทการ

ใหม่ ขายดี

รวมบทความจากคอลัมน์พื้นที่ระหว่างบรรทัดในมติชนสุดสัปดาห์ของ ชาตรี ประกิตนนทการ เน้นเรื่องพื้นที่ (Space) และความหมายนัยซ่อนเร้น แฝงฝังด้วยอุดมการณ์ในสถาปัตยกรรมที่พบเห็นได้ในชีวิตประจำวัน แบ่งเป็น 3 ส่วน ได้แก่

พื้นที่เมือง ว่าด้วยความนัยที่ยอกย้อนซ่อนเร้นของการออกแบบพื้นที่เมือง ตั้งแต่เมืองที่กำลังเปลี่ยนกลายไปสู่เมืองของชนชั้นสร้างสรรค์ ปัญหาการศึกษาสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นในพื้นที่เมือง ความท้าทายใหม่ของศาสตร์ว่าด้วย Neuroarchitecture ต่อการออกแบบและวางผังเมือง ตลอดจนประวัติศาสตร์การเมืองของพื้นที่สาธารณะในสังคมไทย

พื้นที่ความเชื่อ ถอดรหัสความหมายของปรากฎการณ์ทางศิลปะและสถาปัตยกรรมที่อยู่ในพื้นที่ความเชื่อทางศาสนา ที่บางอย่างก็กลายมาเป็นมายาคติร่วมกันของสังคม บางอย่างก็เป็นปมขัดแย้งทางความเชื่อระหว่างผู้คน และบางอย่างก็เป็นข้อถกเถียงทางวิชาการที่ต้องได้รับการทบทวนใหม่

พื้นที่อุดมการณ์วิเคราะห์นัยยะทางการเมืองที่แฝงอยู่ในงานออกแบบเมืองและงานสถาปัตยกรรมซึ่งสอดคล้องกับความขัดแย้งทางการเมืองร่วมสมัยของไทย หลายกรณีเป็นปรากฏการณ์ในงานออกแบบที่ดูเล็กน้อยเสมือนไม่มีนัยสำคัญ แต่แท้จริงแล้วได้ซ่อนแฝงอุดมการณ์ทางการเมืองเอาไว้อย่างลึกซึ้งและแนบเนียน


รูปอื่นๆ