ตะกร้าสินค้า

คุณสามารถปรับเปลี่ยนจำนวนสินค้าจากรายการด้านล่างได้

สินค้า ราคา จำนวน ราคารวม
ไม่มีรายการสินค้าที่เลือกไว้

ISBN978-974-02-1002-3
ปกหนังสืออ่อน
กระดาษกระดาษกรีนรีด
จำนวนหน้า240 หน้า
น้ำหนัก290.00 กรัม
กว้าง14.30 ซม.
สูง21.30 ซม.
พิมพ์ครั้งที่พิมพ์ครั้งแรก: สำนักพิมพ์มติชน, กันยายน 2555
สำนักพิมพ์สำนักพิมพ์มติชน

ตำนานยุทธ์คนโฆษณา

ผู้เขียน : ชาติชาย ศิริพัฒน์, จตุพร อุประคำ

ใหม่

ในการประสบความสำเร็จทางธุรกิจนั้น สิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือ “ความพยายาม” ที่จะไต่บันไดจุดหมายเพื่อก้าวไปสู่ความสำเร็จ โดยเฉพาะ “ธุรกิจโฆษณา” ซึ่งมีผู้คนหลายวงการเชื่อมโยงกันอย่างแยกไม่ออก

ในการประสบความสำเร็จทางธุรกิจนั้น สิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือ “ความพยายาม” ที่จะไต่บันไดจุดหมายเพื่อก้าวไปสู่ความสำเร็จ โดยเฉพาะ “ธุรกิจโฆษณา” ซึ่งมีผู้คนหลายวงการเชื่อมโยงกันอย่างแยกไม่ออก

และ “ประกิต อภิสารธนรักษ์” ก็เป็นหนึ่งในบุรุษผู้ประสบความสำเร็จในธุรกิจโฆษณา ซึ่งถือได้ว่าเป็น “พิมพ์เขียว” ของวงการโฆษณาร่วมสมัยของไทย

หนังสือ ตำนานยุทธ์คนโฆษณา จากการเรียบเรียงของ “ชาติชาย ศิริพัฒน์” และ “จตุพร อุปะคำ” คือหนึ่งในคำยืนยันอย่างมั่นเหมาะ
เพราะวิถีชีวิตของประกิตนั้น เริ่มต้นจากการแสวงหาชีวิตที่ดีกว่า นับจากเรียนที่คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ก่อนจะผันตัวเองเข้าสู่วงการโฆษณาเต็มรูปแบบ ตั้งแต่ในฐานะลูกจ้าง จนถึงผู้บริหาร

ขณะเดียวกัน เนื้องานโฆษณาของประกิตหาใช่เพียงการปั้นแต่งเรื่องชวนเชื่อ หากแต่มีส่วนสะท้อนสังคมมิให้ตกอยู่ในความเลวร้าย อันถือเป็นคติประจำใจในการทำงานของประกิตเสมอมา

จวบจนวันที่ประกิตอายุครบ ๗๒ ปี จึงถือเป็นฤกษ์ดีที่หนังสือเล่มนี้จะได้ตีพิมพ์ออกมา เพื่อให้บุคคลทั่วไปได้ถือเป็นตัวอย่างในการทำงานและการดำเนินชีวิต