ตะกร้าสินค้า

คุณสามารถปรับเปลี่ยนจำนวนสินค้าจากรายการด้านล่างได้

สินค้า ราคา จำนวน ราคารวม
ไม่มีรายการสินค้าที่เลือกไว้

ISBN978-974-02-1044-3
ปกหนังสืออ่อน
กระดาษกระดาษกรีนรีด
จำนวนหน้า188 หน้า
น้ำหนัก230.00 กรัม
พิมพ์ครั้งที่พิมพ์ครั้งแรก : สำนักพิมพ์มติชน , ธันวาคม 2555
สำนักพิมพ์สำนักพิมพ์มติชน

สู่ศตวรรษใหม่ ไทยทันโลก (คนเดินตรอก 11)

ผู้เขียน : ดร.วีรพงษ์ รามางกูร


กว่าทศวรรษที่ ดร.วีรพงษ์ รามางกูรหรือดร.โกร่ง ได้เสนอความรู้และแนะนำการแก้ปัญหาระดับประเทศทั้งเรื่องเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม ผ่านคอลัมน์ คนเดินตรอก หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ

กว่าทศวรรษที่ ดร.วีรพงษ์ รามางกูรหรือดร.โกร่ง ได้เสนอความรู้และแนะนำการแก้ปัญหาระดับประเทศทั้งเรื่องเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม ผ่านคอลัมน์ คนเดินตรอก หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ

ทำให้คุณผู้อ่านได้เท่าทันกระแสจากทั่วโลก รู้ลึกปัญหาในประเทศไทย ซึ่งภายในเล่ม สู่ศตวรรษใหม่ ไทยทันโลก ได้วิเคราะห์เรื่องสำคัญมากมาย เช่น โครงการรับจำนำสินค้าเกษตร, หนี้สาธารณะ, เงินเฟ้อกับนโยบายการเงิน, วิกฤตเศรษฐกิจในสหรัฐอเมริกาและยุโรป, การขาดดุลการค้าของญี่ปุ่น, วิธีแก้ปัญหาอุทกภัยปี 2554, อำนาจตุลาการของไทย ฯลฯ

เตรียมความพร้อมให้ก้าวทันต่อกระแสโลกที่เชื่อมต่อถึงกันอย่างรวดเร็วในศตวรรษใหม่ที่จะมาถึง ด้วยองค์ความรู้และการวิเคราะห์เจาะลึกที่ดร.โกร่งนำเสนอต่อคุณผู้อ่าน