ตะกร้าสินค้า

คุณสามารถปรับเปลี่ยนจำนวนสินค้าจากรายการด้านล่างได้

สินค้า ราคา จำนวน ราคารวม
ไม่มีรายการสินค้าที่เลือกไว้

ISBN978-974-02-1049-8
ปกหนังสืออ่อน
กระดาษกระดาษกรีนรีด
จำนวนหน้า176 หน้า
น้ำหนัก180.00 กรัม
กว้าง13.10 ซม.
สูง18.50 ซม.
พิมพ์ครั้งที่พิมพ์ครั้งแรก : สำนักพิมพ์มติชน, ธันวาคม 2555
สำนักพิมพ์สำนักพิมพ์มติชน

คืนที่ทนทุกข์กับเช้าที่มาถึง

ผู้เขียน : ปานศักดิ์ นาแสวง

ใหม่

ชีวิตมนุษย์ไม่อาจดำรงอยู่ได้ หากปราศจาก “คุณค่า” ของสิ่งแวดล้อมรอบกาย ไม่ว่าจะเป็นไม้ใหญ่ยืนต้น จนถึง “แม่” ผู้ให้กำเนิดและเป็นผู้ให้ทุกสิ่งทุกอย่าง ต่างแต่เพียงว่า “คนรุ่นหลัง” จะทดแทนด้วยการมอบความรัก หรือหวนกลับมาทำลายอย่างไม่รู้จักบุญคุณ

รวมเรื่องสั้น “คืนที่ทนทุกข์กับเช้าที่มาถึง” จากฝีมือการประพันธ์ของ “ปานศักดิ์ นาแสวง” จึงรวบรวมขึ้นเพื่อตั้งคำถามต่อปรากฏการณ์ที่ “มนุษย์” ได้

ชีวิตมนุษย์ไม่อาจดำรงอยู่ได้ หากปราศจาก “คุณค่า” ของสิ่งแวดล้อมรอบกาย ไม่ว่าจะเป็นไม้ใหญ่ยืนต้น จนถึง “แม่” ผู้ให้กำเนิดและเป็นผู้ให้ทุกสิ่งทุกอย่าง ต่างแต่เพียงว่า “คนรุ่นหลัง” จะทดแทนด้วยการมอบความรัก หรือหวนกลับมาทำลายอย่างไม่รู้จักบุญคุณ

รวมเรื่องสั้น “คืนที่ทนทุกข์กับเช้าที่มาถึง” จากฝีมือการประพันธ์ของ “ปานศักดิ์ นาแสวง” จึงรวบรวมขึ้นเพื่อตั้งคำถามต่อปรากฏการณ์ที่ “มนุษย์” ได้จ้องทำลายสิ่งล้ำค่าบนผืนโลก ไม่ว่าจะรู้ตัว หรือหลงลืมว่าสิ่งเหล่านั้นมอบชีวิตให้

กว่าจะทบทวนได้ว่าสิ่งที่ควรค่าแก่การหวงแหนได้ถูกทำลาย...ทุกอย่างก็สายเกินไป...

“คืนที่ทนทุกข์กับเช้าที่มาถึง” จึงได้กล่าวถึงสิ่งที่ควรหวนแหนและควรค่าแก่การอนุรักษ์ นับแต่ไม้ต้นใหญ่ในสวนข้างบ้าน เรือกไร่สวนผสม หากแต่ลูกหลานและผู้ไม่รู้คุณค่าของผืนแผ่นดินกลับจ้องทำลายเพื่อนำสิ่งเหล่านั้นมาแลกกับ “ความอยู่รอด” แม้กระนั้นลมหายใจแห่งความสุขของพวกเขาก็ดำรงอยู่ได้เพียงประเดี๋ยวประด๋าว แต่การทำลายสิ่งมีคุณค่าเหล่านั้นอาจส่งผลไปชั่วกับกัลป์

ส่วนกลางของเล่ม กล่าวถึงวัฒนธรรมประเพณีของชุมชนไทเบิ้งของที่ราบภาคกลางเพื่อต่อกรกับความเลวร้ายของดินฟ้าอากาศ ทว่าความพยายามของพวกเขากลับไม่เป็นผล เนื่องจากคนรุ่นหลังกระทำย่ำยีสิ่งแวดล้อมจนยากจะกลับเป็นเหมือนเดิม

ส่วนสุดท้ายเล่าถึงส่วนลึกของมนุษย์ว่า ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นนั้น “ใจคน” ซึ่งถือเป็น “ต้นเหตุ” ของทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำให้โลกเปลี่ยนไป

และนี่คือรวมเรื่องสั้นอีกเล่มของ “ปานศักดิ์ นาแสวง” ที่สำนักพิมพ์มติชนภูมิใจนำเสนอแก่สายตาผู้อ่านในวาระนี้