ตะกร้าสินค้า

คุณสามารถปรับเปลี่ยนจำนวนสินค้าจากรายการด้านล่างได้

สินค้า ราคา จำนวน ราคารวม
ไม่มีรายการสินค้าที่เลือกไว้

ISBN9789740215332
ปกหนังสืออ่อน
กระดาษกระดาษกรีนรีด
จำนวนหน้า224 หน้า
น้ำหนัก375.00 กรัม
กว้าง14.20 ซม.
สูง21.30 ซม.
หนา1.30 ซม.
พิมพ์ครั้งที่พิมพ์ครั้งที่1 : ธันวาคม 2559
สำนักพิมพ์สำนักพิมพ์มติชน

บุญเหลือเมื่อได้เกิดแผ่นดินนั้น

ผู้เขียน : ธงทอง จันทรางศุ


บุญเหลือเมื่อได้เกิดแผ่นดินนั้นแผ่นดินพระทรงธรรม์รัชกาลที่เก้าพระราชกิจเชิดฉายอยู่พรายเพราคุ้มเกล้าร่มเย็นเป็นนิจมาเมื่อนึกหวนทวนวันคืนอันชื่นจิตยิ่งคิดยิ่งนึกพระคุณเสมอหน้าแม้พระเสวยสวรรค์อยู่ชั้นฟ้าพระกรุณาจักเสถียรเจียรจำเอย

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ.2559 พสกนิกรทั่วราชอาณาจักรสยาม ต่างเศร้าโศกทั้งแผ่นดิน เมื่อทราบข่าวจากแถลงการณ์สำนักพระราชวังว่า พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระเจ้าแผ่นดินรัชกาลที่ 9 ผู้ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงประชาเสด็จสวรรคตนับแต่วันนั้นมาเราได้เห็นภาพความเกื้อกูลของคนไทยด้วยกันที่ท้องสนามหลวง รวมทั้งหน่วยงานจากภาครัฐเอกชนต่างจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อถวายความอาลัยแด่พระองค์ท่านในรูปแบบต่างๆและเผยแพร่พระราชประวัติพร้อมพระราชกรณียกิจในพระองค์ล้วนแต่เกิดจากความน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้เช่นเดียวกับที่สำนักพิมพ์มติชนในฐานะสื่อสารมวลชน ขอทำหน้าที่บันทึกอาลัยในแผ่นดินรัชกาลที่ 9 ด้วยการพิมพ์หนังสือเรื่อง บุญเหลือเมื่อได้เกิดแผ่นดินนั้น ของศาสตราจารย์พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ ซึ่งเป็นบทความที่ผู้เขียนได้เขียนถึงพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ พระราชจริยาวัตร และพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ต่อพสกนิกร ในชื่อชุดบทความว่า “ขวัญของชาติ” ซึ่งพิมพ์อยู่ในนิตยสารสู่อนาคต ระหว่างเดือนมิถุนายน พุทธศักราช 2530 ถึง กรกฎาคม พุทธศักราช 2531บทความชุดนี้เป็น การบันทึกประวัติศาสตร์ในแผ่นดินรัชกาลที่ 9 ซึ่งผู้เขียนได้ตรวจทานในตัวสะกดให้ถูกต้อง ส่วนเนื้อหานั้นผู้เขียนไม่ได้ปรับเปลี่ยนอะไรทั้งสิ้น เพราะต้องการรักษาไว้เป็นประวัติศาสตร์ ที่บันทึกไว้ว่า พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงครองแผ่นดินไทยโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งปวงชนชาวสยาม อย่างแท้จริง