ตะกร้าสินค้า

คุณสามารถปรับเปลี่ยนจำนวนสินค้าจากรายการด้านล่างได้

สินค้า ราคา จำนวน ราคารวม
ไม่มีรายการสินค้าที่เลือกไว้

ISBN9789740215554
ปกหนังสืออ่อน
กระดาษกระดาษกรีนรีด
จำนวนหน้า240 หน้า
น้ำหนัก410.00 กรัม
กว้าง14.30 ซม.
สูง21.40 ซม.
หนา1.30 ซม.
พิมพ์ครั้งที่พิมพ์ครั้งที่3 : พฤษภาคม 2560
สำนักพิมพ์สำนักพิมพ์มติชน

ความสุข ความทรงจำ ในรัชกาลที่๙

ผู้เขียน : ธงทอง จันทรางศุ

ใหม่

เราต่างมีความทรงจำ ความทรงจำของแต่ละคนก็อาจจะแตกต่างกัน

ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของแต่ละบุคคลที่สัมผัสกันมา แต่ก็เชื่อว่าเรา

ทุกคนต่างมีความทรงจำร่วมกัน โดยเฉพาะความทรงจำต่อเหตุการณ์

ครั้งสำคัญ แน่นอนว่าความทรงจำในครั้งนี้เต็มไปด้วยความทุกข์

นั่นคือเหตุการณ์เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙ เป็น

วันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ เสด็จสวรรคตและก็เชื่อ

ว่าเราทุกคนย่อยคิดถึงพระองค์ท่าน โดยเฉพาะพระราชกรณียกิจต่างๆ

ของพระองค์ท่านที่ทรงทำเพื่อคนไทยให้อยู่ดีมีสุข

ที่สำคัญ เราทุกคนต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

ที่พระองค์ท่านได้ทำให้คนไทยมีความสุขและรอยยิ้ม

ความรู้สึกดังกล่าวนี้ก็ตราไว้ในใจบุคคลท่านนี้คือ ศาสตราจารย์

พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ ที่เหมือนกับคนไทยอีกหลายๆ คนที่มีความ

ทรงจำถึงพระบาทสมเด็นพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙

"....เรื่องราวที่เราได้พบได้เห็นมาในรัชกาลที่ ๙
วันนี้ยังสดชื่นอยู่ในใจของเรา แต่อีกห้าสิบปีข้างหน้าหรือนานกว่านั้น
ความทรงจำของเราก็ย่อมจะเลือนหาย การจดบันทึกเรื่องราวเหล่านี้
จึงไม่ควรผัดวันประกันพรุ่ง
อาศัยเหตุทั้งสองข้อนี้ ผมจึงขอใช้เวลาภายในหนึ่งร้อยวันแรก
นับตั้งแต่วันสวรรคตเขียนหนังสือเรื่อง
'ความสุข ความทรงจำ ในรัชกาลที่ ๙' เล่มนี้ขึ้น
ถึงแม้จะไม่ใช่งานเขียนที่เป็นวรรณกรรมล้ำค่า แต่ก็ควรนับได้ว่า
เป็นงานร้อยแก้วที่เกิดขึ้นเพราะเหตุการณ์สวรรคต และด้วยความตั้งใจ
ที่จะบันทึกทั้งความสุขและความทรงจำส่วนตัวของผม
บรรดาที่ได้เกิดขึ้นในรัชกาลที่ ๙ ไว้เป็นหลักฐานสำหรับลูกหลานของผม
และคนไทยทั้งหลายในวันข้างหน้าจะได้ใช้ประโยชน์เพื่อย้อนกลับมาดู
วันเวลาที่เป็นต้นกำเนิดของเรื่องราวทั้งหลายเหล่านี้
และพลอยมีความสุขไปด้วยกันกับคนรุ่นเรา...."
ธงทอง จันทรางศุ