ตะกร้าสินค้า

คุณสามารถปรับเปลี่ยนจำนวนสินค้าจากรายการด้านล่างได้

สินค้า ราคา จำนวน ราคารวม
ไม่มีรายการสินค้าที่เลือกไว้

ISBN9789740216766
ปกหนังสืออ่อน
กระดาษEPO
จำนวนหน้า384 หน้า
น้ำหนัก570.00 กรัม
กว้าง16.50 ซม.
สูง21.00 ซม.
หนา2.00 ซม.
พิมพ์ครั้งที่พิมพ์ครั้งแรก : กันยายน 2562
สำนักพิมพ์สำนักพิมพ์มติชน

พระเสด็จโดยแดนชล

ผู้เขียน : รศ.ดร. ศานติ ภักดีคำ

ใหม่

เรือพระราชพิธีและขบวนพยุหยาตราทางชลมารค

มีพัฒนาการมาจากเรือในพิธีกรรมสมัยโบราณดังที่ปรากฎอยู่บนกลองมโหระทึกสมัยโบราณ ก่อนที่จะกลายเป็นเรือศักดิ์สิทธิ์เมื่อมีการผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมท้องถิ่นกับความเชื่อทางศาสนาทั้งพุทธและพราหมณ์ ในขณะที่ขบวนพยุหยาตราทางชลมารคอาจมีที่มาจากการจัดรูปแบบขบวนเรือรบในสมัยโบราณอีกทีหนึ่ง

ในสมัยอยุธยา เรือพระราชพิธีสำหรับประกอบพิธีกรรมของราชสำนัก อย่างพระราชพิธีเดือน 11 อันเป็นพิธีกรรมที่สำคัญของพระมหากษัตริย์ไทย

ครั้นพอเข้าสู่สมัยใหม่ ความเชื่อและพิธีกรรมหมดบทบาทลงไป แต่เรือพระราชพิธีและขบวนพยุหยาตราทางชลมารคก็ยังคงเป็นของสำคัญของพระมหากษัตริย์ไทยในการแสดงพระเกียรติยศและบารมี

รศ.ดร. ศานติ ภักดีคำ ได้รวบรวมข้อมูลของเรือพระราชพิธีและขบวนพยุหยาตราทางชลมารค ตั้งแต่สมัยก่อนอยุธยาจนถึงรัชกาลที่ 9 นับเป็นโอกาสที่ได้สำหรับคนไทยที่จะมีโอกาสได้ทำความรู้จักกับเรือพระราชพิธีและขบวนพยุหยาตราทางชลมารค หนึ่งในความยิ่งใหญ่อลังการของสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยที่ไม่ได้หาดูได้ง่ายๆ ในปัจจุบันก่อนจะมาเป็นเรือพระราชพิธี

 • เรือศักดิ์สิทธิ์ในกลองมโหระทึก
 • เรือพระราชพิธีและเรือรบในภาพสลักเขมรโบราณ

เรือพระราชพิธีและขบวนพยุหยาตราทางชลมารค สมัยอยุธยา

 • เรือพระราชพิธีในกฎหมายตราสามดวง
 • เรือพระราชพิธี ในพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา
 • เรือพระราชพิธีในสายตาชาวตะวันตก
 • เรือพระราชพิธีในคำให้การชาวกรุงเก่า
 • ประเภทของเรือพระราชพิธี
 • สัญลักษณ์เทพเจ้าศาสนาพราหมณ์-ฮินดู ในโขนเรือพระราชพิธี
 • เรือพระราชพิธีกับงานพระราชพิธี
 • การเห่เรือพระราชพิธี
 • ขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในสมัยอยุธยา
 • ขบวนพยุหยาตราทางชลมารค ในพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา
 • ขบวนพยุหยาตราทางชลมารค ในสายตาชาวตะวันตก
 • ขบวนพยุหยาตราทางชลมารค“เพชรพวง”การจัดขบวนพยุหยาตราเพชรพวงทางชลมารค สมัยสมเด็จพระนารายณ์
 • ขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในบทเห่เรือ เจ้าฟ้าธรรมธิเบศ
 • กระบวนเสด็จโดยทางชลมารคครั้งกรุงเก่า

เรือพระราชพิธีและขบวนพยุหยาตราทางชลมารค สมัยธนบุรี

 • เรือพระราชพิธีในสมัยธนบุรี
 • ขบวนพยุหยาตราทางชลมารคสมัยธนบุรี

เรือพระราชพิธีและขบวนพยุหยาตราทางชลมารค สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น

 • เรือพระที่นั่งที่สร้างขึ้นใหม่ ในสมัยรัชกาลที่ ๑-๓
 • ขบวนพยุหยาตราทางชลมารค สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น
 • ขบวนพยุหยาตราทางชลมารค ในจดหมายเหตุรัชกาลที่ ๑
 • ขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในวรรณคดี สมัยรัชกาลที่ ๑
 • ลิลิตกระบวนพยุหยาตราเพชรพวง
 • ลิลิตกระบวนแห่พระกฐินพยุหยาตรา ทางสถลมารคและทางชลมารค
 • ขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเลียบพระนคร ครั้งรัชกาลที่ ๔

เรือพระราชพิธีและขบวนพยุหยาตราทางชลมารค ตั้งแต่รัชกาลที่ ๕ ถึงรัชกาลที่ ๗

 • ขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในรัชกาลที่ ๕
 • ขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในรัชกาลที่ ๖
 • ขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในรัชกาลที่ ๗
 • การปรับรูปแบบขบวนพยุหยาตราทางชลมารค ในรัชกาลที่ ๗

เรือพระราชพิธีและขบวนพยุหยาตราทางชลมารคสมัยรัชกาลที่ ๙

 • ขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในรัชกาลที่ ๙ (ทั้งหมด ๑๗ ครั้ง ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๐๐-๒๕๕๕)