ตะกร้าสินค้า

คุณสามารถปรับเปลี่ยนจำนวนสินค้าจากรายการด้านล่างได้

สินค้า ราคา จำนวน ราคารวม
ไม่มีรายการสินค้าที่เลือกไว้

ISBN9786164120471
ปกหนังสืออ่อน
กระดาษกรีนรีด
จำนวนหน้า356 หน้า
น้ำหนัก965.00 กรัม
กว้าง16.00 ซม.
สูง24.00 ซม.
หนา3.00 ซม.
พิมพ์ครั้งที่พิมพ์ครั้งแรก : สิงหาคม 2562
สำนักพิมพ์มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา

รุธิราชรำพัน:โคลงนิราศหริภุญชัย

ผู้เขียน : ชำระและบรรณาธิการโดย : วินัย พงศ์ศรีเพียร


รุธิราชรำพัน (โคลงนิราศหริภุญชัย)
และจารึกวัดพระยืน
มรดกความทรงจำแห่งอภินวบุรี-ศรีหริภุญชัย


มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
จัดพิมพ์
เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีรุธิราชรำพัน หรือ โคลงนิราศหริภุญชัย เป็นรัตนกวีนิพนธ์ที่มีชื่อเสียงที่สุดของล้านนา โดยเทียบได้กับโคลงอุปาทวาทศมาสของอโยธยา มหาราชเมืองแก้ว (ครองราชย์ พ.ศ.๒๐๓๘-๒๐๖๘) ได้พระราชนิพนธ์งานวรรณศิลป์นี้ในขนบนิราศในโอกาสที่เสด็จไปสมโภชพระมหาธาตุและพระมหาวิหารที่หริภุญชัยในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๐๖๐ และกล่าวว่าโคลง ๑๘๐ บทเสร็จสมบูรณ์ในเดือนตุลาคม ปีเดียวกัน

.

แม้ในรุธิราชรำพัน มหาราชเมืองแก้วทรงรำพึงรำพันถึงแม่นางศรีทิพย์ พระอัครชายา แต่ตลอดทางจากเชียงใหม่ไปถึงพระมหาธาตุหริภุญชัย พระองค์ทรงบรรยายถึงพระอารามที่อยู่ในเส้นทางสภาพธรรมชาติ วิถีชีวิตผู้คนในแง่มุมต่างๆ ทำให้วรรณกรรมนี้เสมือนคู่มือนำเที่ยวเมืองเอกและเมืองรองของอาณาจักรล้านนาอย่างน่าสนใจ

.

ในการศึกษาวรรณกรรมเรื่องนี้ใหม่ ดร. วินัย พงศ์ศรีเพียร เมธีวิจัยอาวุโส สกว. ได้เขียนบทวิเคราะห์ทางประวัติศาสตร์ ถอดความโคลงโบราณล้านนาเป็นภาษาไทยปัจจุบันเพื่อให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น กล่าวถึงสุนทรียรสในโคลง จัดทำสารัตถวิพากษ์และอธิบายศัพท์เก่า ตลอดจนได้แปลโคลงทั้งหมดเป็นภาษาอังกฤษด้วย