ตะกร้าสินค้า

คุณสามารถปรับเปลี่ยนจำนวนสินค้าจากรายการด้านล่างได้

สินค้า ราคา จำนวน ราคารวม
ไม่มีรายการสินค้าที่เลือกไว้

ISBN9789740216926
ปกหนังสือแข็ง
กระดาษEPO
จำนวนหน้า424 หน้า
น้ำหนัก800.00 กรัม
กว้าง15.00 ซม.
สูง22.00 ซม.
หนา4.00 ซม.
พิมพ์ครั้งที่พิมพ์ครั้งที่ 2 : สิงหาคม 2565
สำนักพิมพ์สำนักพิมพ์มติชน

หมู่เกาะมาเลย์ 1 : THE MALAY ARCHIPELAGO 1

ผู้เขียน : อัลเฟรด รัสเซล วอลเลซ

แปลโดย : นำชัย ชีววิวรรธน์, ศศิวิมล แสวงผล, ต่อศักดิ์ สีลานันท์, ณัฐพล อ่อนปาน

ใหม่


หนังสือเล่มนี้เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ทั้งในแง่การพัฒนาทฤษฎีวิวัฒนาการ และเป็นบันทึกการสำรวจภูมิภาคหมู่เกาะมาเลย์ในอดีต ทั้งในแง่ลักษณะธรรมชาติ ผู้คน วัฒนธรรม

บันทึกการเดินทางสารวจหมู่เกาะมาเลย์และบอร์เนียวของอัลเฟรด รัสเซล วอลเลซ นักธรรมชาติวิทยาที่มีส่วนเก็บหลักฐานและร่วมพัฒนาทฤษฎีวิวัฒนาการอย่างเป็นอิสระจากชาร์ลส์ ดาร์วิน บอกเล่าทั้งเรื่องธรรมชาติวิทยา พฤกษาศาสตร์ ไปจนความเป็นอยู่ของชนพื้นเมืองบริเวณแถบนี้ในอดีตอย่างละเอียด วอลเลไม่เพียงมีส่วนช่วยดาร์วินพัฒนาทฤษฎีวิวัฒนาการขึ้นมา แต่ยังนักสารวจที่บอกเล่าเรื่องราวในอดีตที่อาจสูญหายไปตลอดกาลให้เราได้สัมผัสผ่านบันทึกของเขาเช่นกัน1. ภูมิศาสตร์กายภาพ

หมู่เกาะอินโด–มาเลย์

2. สิงคโปร์
3. มะละกาและเมาต์โอเฟียร์
4. บอร์เนียว : อุรังอุตัง
5. บอร์เนียว : การเดินทางลึกสู่ภายใน
6. บอร์เนียว : ชาวไดแอ็ก
7. ชวา
8. สุมาตรา
9. ธรรมชาติวิทยาของหมู่เกาะอินโด-มาเลย์

หมู่เกาะติมอร์

10. บาหลีและลอมบ็อก
11. ลอมบ็อก : มารยาทและธรรมเนียมของผู้คน
12. ลอมบ็อก : วิธีที่ราชาทำสำมะโนประชากร
13. ติมอร์
14. ธรรมชาติวิทยาของหมู่เกาะติมอร์

หมู่เกาะเซเลบีส

15. เซเลบีส : มาคัสซาร์ ก.ย. ถึง พ.ย. 1856
16. เซเลบีส : มาคัสซาร์ มิ.ย. ถึง พ.ย. 1857
17. เซเลบีส : มินาโด มิ.ย. ถึง ก.ย. 1859
18. ธรรมชาติของเซเลบีส

หมู่เกาะโมลุกกะ

19. บันดา
20. แอมบอยนา