ตะกร้าสินค้า

คุณสามารถปรับเปลี่ยนจำนวนสินค้าจากรายการด้านล่างได้

สินค้า ราคา จำนวน ราคารวม
ไม่มีรายการสินค้าที่เลือกไว้

ISBN9789740217190
ปกหนังสือแข็ง
กระดาษIvory
จำนวนหน้า392 หน้า
น้ำหนัก525.00 กรัม
กว้าง15.00 ซม.
สูง20.00 ซม.
หนา2.50 ซม.
พิมพ์ครั้งที่พิมพ์ครั้งที่ 1 : กันยายน 2563
สำนักพิมพ์สำนักพิมพ์มติชน

หมู่เกาะมาเลย์ 2 : THE MALAY ARCHIPELAGO 2

ผู้เขียน : อัลเฟรด รัสเซล วอลเลซ

แปลโดย : นำชัย ชีววิวรรธน์, ศศิวิมล แสวงผล, ต่อศักดิ์ สีลานันท์, ณัฐพล อ่อนปาน

ใหม่

บันทึกการเดินทางสารวจหมู่เกาะมาเลย์และบอร์เนียวของอัลเฟรด รัสเซล วอลเลส นักธรรมชาติวิทยาที่มีส่วนเก็บหลักฐานและร่วมพัฒนาทฤษฎีวิวัฒนาการอย่างเป็นอิสระจากชาร์ลส์ ดาร์วิน บอกเล่าทั้งเรื่องธรรมชาติวิทยา พฤกษาศาสตร์ ไปจนความเป็นอยู่ของชนพื้นเมืองบริเวณแถบนี้ในอดีตอย่างละเอียด วอลเลไม่เพียงมีส่วนช่วยดาร์วินพัฒนาทฤษฎีวิวัฒนาการขึ้นมา แต่ยังมีนักสำรวจที่บอกเล่าเรื่องราวในอดีตที่อาจสูญหายไปตลอดกาลให้เราได้สัมผัสผ่านบันทึกของเขาเช่นกัน
21. หมู่เกาะโมลุกกะ–เตอร์นาตี

22. กิโลโล (มีนาคมและสิงหาคม ค.ศ.1858)

23. เตอร์นาตีสู่เกาะไคโออาและบัตเชียน (ตุลาคม ค.ศ.1858)

24. บัตเชียน (ตุลาคม ค.ศ.1858 ถึงเมษายน ค.ศ.1859)

25. ซีแรม โกแรม และหมู่เกาะมาตาเบลโล (ตุลาคม ค.ศ.1859 ถึงมิถุนายน ค.ศ.1860)

26. โบรุ (เดือนพฤษภาคมและมิถุนายน ค.ศ.1861 แผนที่ หน้า 100)

27. ธรรมชาติวิทยาของโมลุกกะ

28. มาคัสซาร์สู่เกาะอะรูด้วยเรือเพราท้องถิ่น (ธันวาคม ค.ศ.1856)

29. หมู่เกาะเค (มกราคม ค.ศ.1957)

30. เกาะอะรู–ผู้คนในด็อบโบ (มกราคมถึงมีนาคม ค.ศ.1857)

31. เกาะอะรู–การเดินทางและผู้พำนักในแผ่นดิน (มีนาคมถึงพฤษภาคม ค.ศ.1857)

32. หมู่เกาะอะรู–บ้านหลังที่สองในด็อบโบ (พฤษภาคมและมิถุนายน ค.ศ.1857)

33. หมู่เกาะอะรู–ภูมิศาสตร์กายภาพ และลักษณะของธรรมชาติ

34. นิวกินี–ดอเรย์ (มีนาคมถึงกรกฎาคม ค.ศ.1858)

35. การเดินทางจากซีแรมไปยังไวกิอู (มิถุนายนและกรกฎาคม ค.ศ.1860)

36. ไวกิอู (กรกฎาคมถึงกันยายน ค.ศ.1860)

37. การเดินทางจากไวกิอูไปยังเตอร์นาตี (29 กันยายนถึง 5 พฤศจิกายน ค.ศ.1860)

38. นกปักษาสวรรค์

39. ธรรมชาติวิทยาของหมู่เกาะปาปัว

40. เชื้อชาติของผู้คนในหมู่เกาะมาเลย์

ภาคผนวก ว่าด้วยเรื่องกะโหลกและภาษาของเชื้อชาติ ของมนุษย์ในหมู่เกาะมาเลย์