ตะกร้าสินค้า

คุณสามารถปรับเปลี่ยนจำนวนสินค้าจากรายการด้านล่างได้

สินค้า ราคา จำนวน ราคารวม
ไม่มีรายการสินค้าที่เลือกไว้

฿ 1,850.00

฿ 1,665.00

หยิบใส่รถเข็น

ISBN9786164120518
ปกหนังสือปกแข็ง
จำนวนหน้า1376 หน้า
น้ำหนัก6000.00 กรัม
กว้าง28.00 ซม.
สูง21.00 ซม.
หนา11.00 ซม.
สำนักพิมพ์มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

"ประวัติวรรณคดีไทย ฉบับมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา"


หนังสือชุดใหม่ล่าสุดที่ควรค่าแก่การซื้อหาเพื่อเป็นข้อมูลสำหรับศึกษา ค้นคว้า วิจารณ์ และวิจัยวรรณคดีไทย

หนังสือชุดนี้มี 2 ภาค แบ่งพิมพ์เป็น 3 เล่ม รวมทั้งหมด 1,376 หน้าภาค ก: ความรู้เกี่ยวกับวรรณคดีไทย

เนื้อหาแบ่งเป็น 4 บท

บทที่ 1 หนังสือประวัติวรรณคดีไทย
บทที่ 2 พัฒนาการรูปแบบคำประพันธ์ในวรรณคดีไทย
บทที่ 3 ความเป็นมาของคำนิยมและคำประกาศยกย่องวรรณคดีไทย
บทที่ 4 ที่มาของเนื้อหาวรรณคดีไทย

ภาค ข:วรรณคดีไทยประเภทต่างๆ

เนื้อหาแบ่งเป็น 5 บท

บทที่ 1 วรรณคดีประเภทเรื่องเล่า
บทที่ 2 วรรณคดีบทละครและบทมหรสพอื่น
บทที่ 3 วรรณคดีนิราศและวรรณคดีบันทึกการเดินทางและประสบการณ์
บทที่ 4 วรรณคดีคำสอน
บทที่ 5 วรรณคดีบันทึก ตำนาน และตำรับตำรา