ตะกร้าสินค้า

คุณสามารถปรับเปลี่ยนจำนวนสินค้าจากรายการด้านล่างได้

สินค้า ราคา จำนวน ราคารวม
ไม่มีรายการสินค้าที่เลือกไว้

ISBN9789740217992
ปกหนังสืออ่อน
กระดาษIvory
จำนวนหน้า424 หน้า
น้ำหนัก540.00 กรัม
กว้าง140.00 ซม.
สูง25.00 ซม.
หนา210.00 ซม.
พิมพ์ครั้งที่3 : กุมภาพันธ์ 2566
สำนักพิมพ์สำนักพิมพ์มติชน

Amidst the New World Order ไทยในระเบียบโลกใหม่

ผู้เขียน : รองศาสตราจารย์ ดร. ปิติ ศรีแสงนาม

ใหม่ แนะนำ ขายดี

ทดลองอ่าน: https://bit.ly/3UQqpRn

อ่านมหาอำนาจ วางยุทธศาสตร์เพื่อ “ปรับ” เมื่อโลก “เปลี่ยน”ภายใต้โลกใหม่ที่ไม่มีวันเหมือนเดิม

ขณะที่ดุลอำนาจของสหรัฐอเมริกากำลังอยู่ในภาวะถดถอย จีนทะยานขึ้นเป็นผู้กุมอนาคตทางการค้าและเทคโนโลยี ผู้เล่นอื่นๆ ในสนามภูมิรัฐศาสตร์เศรษฐกิจโลกก็พร้อมขยับเพื่อก้าวกระโดด

Amidst the New World Order ไทยในระเบียบโลกใหม่ โดยรองศาสตราจารย์ ดร. ปิติ ศรีแสงนาม ชวนสำรวจและทำความเข้าใจโลกที่พลิกผันจากการกระชากเปลี่ยนครั้งใหญ่รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง ร่วมกำหนดตำแหน่งแห่งที่ บทบาท ท่าทีและ “อนาคต” ของชาติที่คาดหมายและคาดหวังให้เป็นจริง
I Introduction

1 ระเบียบโลกใหม่: การเปลี่ยนแปลงทางภูมิรัฐศาสตร์เศรษฐกิจ
2 Futures Foresight เครื่องมือในการสร้างภาพอนาคต
3 ประวัติศาสตร์การเปลี่ยนแปลงระเบียบโลกที่ผ่านมา

II Through the Power

4 สหรัฐอเมริกากับภาวะถดถอยในดุลอำนาจ
5 ความท้าทายและปัญหาที่รอไบเดนสะสาง
6 ถอดบทเรียนพัฒนาการเศรษฐกิจผ่าน 100 ปี พรรคคอมมิวนิสต์จีนและผู้นำ 5 รุ่น
7 ย้อนอดีต มองอนาคต: จีนกับการขึ้นเป็นมหาอำนาจใหม่
8 สหภาพยุโรปและรัสเซีย: มหาอำนาจที่ไม่อาจมองข้าม
9 สหราชอาณาจักร: จาก Brexit สู่การหาพันธมิตรใหม่
10 ญี่ปุ่น: วิถีการล้มแล้วลุก ขึ้นสู่การเป็นมหาอำนาจในยุคสังคม 5.0
11 อินเดียและอ่าวเบงกอล: ตลาดเกิดใหม่ใกล้บ้าน
12 ไทยและประชาคมอาเซียน ท่ามกลางการปะทะของมหาอำนาจ

III Thailand Amidst the New World Order

13 โลกาภิวัตน์: ระเบียบโลกเก่าที่เราต้องเรียนรู้
14 ผู้เล่นและเวทีภูมิรัฐศาสตร์เศรษฐกิจโลก ณ ปัจจุบัน
15 มหายุทธศาสตร์ความริเริ่มแถบและเส้นทาง กับการขยายอิทธิพลของจีน
16 มหายุทธศาสตร์อินโด-แปซิฟิก กับความพยายามปิดล้อมจีน
17 ไทยและอาเซียนในภูมิรัฐศาสตร์เศรษฐกิจใหม่
18 Cyber-Physical World    เวทีใหม่ในโลกภูมิรัฐศาสตร์เศรษฐกิจ

IV The Future Backcasting

19 ความท้าทายของไทยในระเบียบโลกใหม่
20 ไทยในระเบียบโลกใหม่: “จุดยืน” “หลังพิง” และ “อำนาจต่อรอง”


รูปอื่นๆ