ตะกร้าสินค้า

คุณสามารถปรับเปลี่ยนจำนวนสินค้าจากรายการด้านล่างได้

สินค้า ราคา จำนวน ราคารวม
ไม่มีรายการสินค้าที่เลือกไว้

ISBN9789740218197
ปกหนังสืออ่อน
กระดาษกรีนรีด
จำนวนหน้า328 หน้า
น้ำหนัก400.00 กรัม
กว้าง14.30 ซม.
สูง21.50 ซม.
หนา2.00 ซม.
พิมพ์ครั้งที่8 : มกราคม 2566
สำนักพิมพ์สำนักพิมพ์มติชน

ลูกแก้วเมียขวัญ (ปกใหม่)

ผู้เขียน : ศันสนีย์ วีระศิลป์ชัย

ใหม่

"สตรีคู่พระทัย" ในราชสำนักสยาม

"สตรี" ในสังคมไทยมีบทบาทซับซ้อนอย่างยิ่ง

ไม่มีทั้ง "อำนาจ" และฐานะของ "ผู้นำ" ในสังคม

ถูกบดบังด้วยบทบาทของ "บุรุษ"มาโดยตลอด

แต่ในฐานะของ"แม่-เมีย และลูก" แล้ว

กลับมีพลานุภาพมหาศาลแฝงเร้นอย่างล้ำลึกแยบยล

เป็นพลานุภาพอันถ่ายทอดด้วยอารมณ์ความรู้สึกรักใคร่

อาทร อ่อนโยน ทะนุถนอม

บทบาทของสตรีในประวัติศาสตร์จึงเป็นภาพที่รางเลือน

ไม่มีปรากฎอยู่ในพระราชพงศวดารเล่มใด

ศันสนีย์ วีระศิลป์ชัย ใช้ความอุตสาหะอยู่ไม่น้อย

ในการรวบรวมข้อมูลเอกสารนานาเข้ามาคุยเป็นเรื่องราว

เพื่อนำบทบาทของสตรีในพระราชสำนักฝ่ายในของสยาม

ซึ่งอยู่ใกล้ชิดองค์พระมหากษัตริย์ เสนอให้ปรากฎกระจ่างชัด

ลูกแก้ว

กรมหลวงโยธาเทพ
พระราชธิดาผู้ทรางอิทธิพลในราชสำนักสมเด็จพระนารายณ์ฯ

เจ้าจอมมารดา “ฉิมใหญ่”
พระราชธิดารัชกาลที่ ๑ พระราชชายา “พระเจ้ากรุงธนบุรี”

กรมหมื่นอัปสรสุดาเทพ
เทพธิดาแห่งราชสำนัก ผู้ทรงเป็นที่พึ่งของกวีสยาม

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงวรเสรฐสุดา
ราชนารีผู้เมินคุณสมบัติกุลสตรี

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงสมรรัตนสิริเชษฐ
พระอภิบาลสยามมกุฏราชกุมาร

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงทิพยรัตนกิริฏกุลินี
ปทานุกรมแห่งพระบรมมหาราชวัง

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีวิลัยลักษณ์ สุนทรศักดิ์กัลยาวดี กรมขุนสุพรรณภาควดี
“ลูกคู่ทุกข์คู่ยาก” สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวง

สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าสุทธาทิพยรัตน์ กรมหลวงศรีรัตนโกสินทร
ราชนารีผู้งามเหมือนเทวดา

สมเด็จพระราชปิตุจฉา เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร
ผู้ทรงนำสตรีไทยสู่โลกสมัยใหม่

สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้านิภานภดล กรมขุนอู่ทองเขตขัตติยนารี
พระธิดาคู่พระทัย “พระพุทธเจ้าหลวง”


เมียขวัญ

สมเด็จพระอมรินทราบรมราชินี
พระบรมราชินีพระองค์แรกของจักรีวงศ์

กรมสมเด็จพระศรีสุรเยนทรามาตย์
ราชนารีผู้มีชาตาพลิกผัน

สมเด็จพระศรีสุลาไลย
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

เจ้าฟ้ากุณฑลทิพยวดี
พระราชชายานารี เชื้อวงศ์ “เวียงจันท์”

เจ้าจอมมารดาอำภา
“สายหยุดพุดจีบจีน” ในราชสำนักสยาม บรรพบุรุษสกุล “ปราโมช”

สมเด็จพระนางเจ้าโสมนัสวัฒนาวดี
ราชินีแห่งสยาม เมื่อพระชนม์ ๑๙ พรรษา

เจ้าจอมมารดาเที่ยง ในรัชกาลที่ ๔

เจ้าจอมมาดาแพ เจ้าคุณพระประยูรวงศ์

“พระนางเรือล่ม” สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี

สมเด็จพระศรีสวรินทิรา พระบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า

สมเด็จพระศรีพัชรินทรา บรมราชินีนาถ
พระผู้ทรงวางรากฐานอนาคตเด็กไทย

พระวิมาดาเธอ กรมพระสุทธาสินีนาฏ ปิยมหาราชปดิวรัดา
สุดยอดทางการครัวทั้งคาว-หวาน สมัยรัชกาลที่ ๕

สมเด็จพระปิตุจฉาเจ้า สุขุมาลมารศรี พระอัครราชเทวี

พระราชชายา เจ้าดารารัศมี
กับพระราโชบาย “ครองรัก” เพื่อ “ครองเมือง”