ตะกร้าสินค้า

คุณสามารถปรับเปลี่ยนจำนวนสินค้าจากรายการด้านล่างได้

สินค้า ราคา จำนวน ราคารวม
ไม่มีรายการสินค้าที่เลือกไว้

ISBN9789740218340
ปกหนังสืออ่อน
กระดาษจริงใจ
จำนวนหน้า312 หน้า
น้ำหนัก405.00 กรัม
กว้าง14.30 ซม.
สูง21.00 ซม.
หนา1.80 ซม.
พิมพ์ครั้งที่1 : มีนาคม 2566
สำนักพิมพ์สำนักพิมพ์มติชน

The Ruling game ชนชั้นนำและอำนาจในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ผู้เขียน : รศ.ดร. ดุลยภาค ปรีชารัชช

ใหม่

กษัตริย์ ทหาร นักการเมือง นักธุรกิจ

ชวนผู้อ่านย้อนกลับไปมองถึงโครงสร้าง รากฐานแนวคิด การสะสมอำนาจ และการใช้อำนาจของกลุ่มชนชั้นนำต่างๆ ในแต่ละภูมิภาค ตั้งแต่ยุคโบราณ ยุคอาณานิคม ยุคปลายอาณานิคม-สงครามเย็น และโยงใยมาจนถึงศตวรรษที่ 21 โดยต้องการให้เข้าใจรายละเอียดจากภาพเล็กๆ จนสามารถมองและวิเคราะห์ภาพใหญ่ได้ และนำไปสู่การเห็นความสัมพันธ์ที่เกาะเกี่ยวกันอย่างแยกไม่ขาด เพื่อรับมือและรู้ทันเกมการเมืองของผู้ปกครองเหล่านั้นบทที่ 1 คติอำนาจ แนวคิดชนชั้นนำ

 • แนวคิดเรื่องชนชั้นนำและอำนาจ
 • แนวทางการศึกษาชนชั้นนำ

บทที่ 2 ย้อนประวัติศาตร์ชนชั้นนำแห่งอำนาจ

 • ยุคสมัยโบราณ
 • ยุคสมัยอาณานิคม
 • ยุคสมัยปลายอาณานิคม-สงครามเย็น
 • โครงสร้างรัฐเอกราชภายใต้ เกมอำนาจของชนชั้นปกครอง

บทที่ 3 กลุ่มก้อนชนชั้นนำในการเมือง เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

 • กษัตริย์ : จารีตประเพณี กับการปรับตัวในโลกสมัยใหม่
 • ทหาร : กำลังรบกับการควบคุมจัดระเบียบรัฐ
 • นักการเมือง : การเลือกตั้ง กับกลยุทธ์บริหารบ้านเมือง
 • นักธุรกิจ : เงินตรากับคอนเนกชั่นข้ามชาติ

บทที่ 4 ชวนถกเรื่องชนชั้นนำในหลากหลายมิติ

 • มองชนชั้นนำผ่านชาติพันธุ์ ลัทธิการเมือง และกรณีศึกษา
 • เทคนิคการจัดกลุ่มจำแนกประเภทชนชั้นนำ

บทสรุป


รูปอื่นๆ