ตะกร้าสินค้า

คุณสามารถปรับเปลี่ยนจำนวนสินค้าจากรายการด้านล่างได้

สินค้า ราคา จำนวน ราคารวม
ไม่มีรายการสินค้าที่เลือกไว้

ISBN9789740218524
ปกหนังสืออ่อน
กระดาษกระดาษปอนด์เหลือง
จำนวนหน้า172 หน้า
น้ำหนัก360.00 กรัม
กว้าง14.30 ซม.
สูง21.00 ซม.
หนา1.40 ซม.
พิมพ์ครั้งที่5 : ตุลาคม 2566
สำนักพิมพ์สำนักพิมพ์มติชน

ประวัติเมืองพระนครของขอม

ผู้เขียน : ศาสาตราจารย์มาดแลน จิโต

แปลโดย : ศาสาตราจารย์ ม.จ.สุภัทรดิศ ดิศกุล, ศาสตราจารย์ ดร.สันติ เล็กสุขม และ ดร.ศักดิ์ชัย สายสิงห์ คำนำผู้แต่ง, บทส่งท้าย รุ่งโรจน์ ภิรมย์อนุกูล

ใหม่ ขายดี

ประวัติเมืองพระนครของขอม : Histoire d'Angkor

คราวเมื่อพระเจ้ายโศวรมันที่ 1 ขึ้นครองราชย์ พระองค์ได้สถาปนาราชธานีบริเวณที่ราบแม่น้ำเสียมราฐและโตนเลสาบเขมร อันมีนามว่า “เมืองยโศธรปุระ” ภายหลังชาวกัมพูชาเรียกกันว่า “เมืองพระนคร”

.

“ประวัติเมืองพระนครของขอม” โดยศาสตราจารย์มาดแลน จิโต นักวิชาการประวัติศาสตร์ศิลปะชาวฝรั่งเศส ได้รับการแปลเป็นภาษาไทยโดยศาสตราจารย์ ม.จ. สุภัทรดิศ ดิศกุล ผู้บุกเบิกวิชาการความรู้ด้านประวัติศาสตร์ศิลปะในประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

.

ในเล่มเล่าเรื่องราวพระราชกรณียกิจตามลำดับของกษัตริย์เมืองพระนคร พระราชวงศ์ การสงคราม การสถาปนาพระราชอำนาจผ่านพิธีกรรมทางศาสนา ปราสาทสำคัญ ภาพสลัก และศิลปะวัตถุที่โดดเด่นในศิลปะเขมร รวมถึงสภาพสังคมผ่านบันทึกของชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในเมืองพระนคร

.

พิเศษ! สำหรับพิมพ์ครั้งที่ 5 เพิ่มบทส่งท้ายของรองศาสตราจารย์ ดร. รุ่งโรจน์ ภิรมย์อนุกูล ทบทวนความรู้โบราณคดีประวัติศาสตร์ศิลปะเขมรในช่วงอาณานิคม และเรื่องเล่าจากภาพสลักระเบียงปราสาทนครวัดที่ต้องวิพากษ์