ตะกร้าสินค้า

คุณสามารถปรับเปลี่ยนจำนวนสินค้าจากรายการด้านล่างได้

สินค้า ราคา จำนวน ราคารวม
ไม่มีรายการสินค้าที่เลือกไว้

ISBN9789740218739
ปกหนังสืออ่อน
กระดาษIvory (เนื้อในสี่สี)
จำนวนหน้า288 หน้า
น้ำหนัก400.00 กรัม
กว้าง16.30 ซม.
สูง24.00 ซม.
หนา15.00 ซม.
พิมพ์ครั้งที่2 : พฤศจิกายน 2566
สำนักพิมพ์สำนักพิมพ์มติชน

จอร์จทาวน์ เกาะปีนัง : จากเมืองท่าประวัติศาสตร์สู่เมืองมรดกโลก

ผู้เขียน : เกรียงไกร เกิดศิริ, ปัทม์ วงค์ประดิษฐ์, อิสรชัย บูรณะอรรจน์, กิตติคุณ จันทร์แย้ม

ใหม่ แนะนำ

ทดลองอ่าน: https://bit.ly/3SH2lSp


เมืองจอร์จทาวน์ เกาะปีนัง เมืองท่องเที่ยวสำคัญในปัจจุบันของประเทศมาลาเซีย มีประวัติศาสตร์อันยาวนานเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับการค้าในคาบสมุทรมาเลย์และการค้าโลก พัฒนาจากหมู่บ้านเล็กๆ ของชาวประมง กลายเป็นเมืองท่า

การค้า สร้างความเจริญทางเศรษฐกิจ นำพาผู้คนจากทั่วทุกมุมโลกมาตั้งถิ่นฐาน โดยเฉพาะชาวตะวันตก ชาวอินเดีย และชาวจีน

ผสมผสานข้ามชาวพันธุ์ ตกทอดเป็นวิถีชีวิต วัฒนธรรม และสถาปัตยกรรมที่ไม่เหมือนใคร

สถาปัตยกรรมอาคารต่างๆ ในเมืองจอร์จทาวน์ เกาะปีนัง มีรูปแบบวิวัฒนาการสอดคล้องไปกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปแต่ละช่วงเวลา ทั้งบังกะโลและบ้านร้านค้าต่างก็ปรับรูปแบบการก่อสร้างไปตามความนิยม แนวทางศิลปะ และเทคโนโลยีก่อสร้างเช่นกัน เหล่านี้เอง จึงทำให้เมืองจอร์จทาวน์มีสถาปัตยกรรมหลากหลายรูปแบบและตกทอดเป็นมรดกสินค้าวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยวของประเทศมาเลเซีย

สารบัญ 3fad79d7f8-sa-rbay-cxrc-thawn.pdf

ผลงานจากผู้เชี่ยวชาญ 4 ท่าน

– รองศาสตราจารย์ ดร. เกรียงไกร เกิดศิริ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

– อาจารย์ ดร. ปัทม์ วงค์ประดิษฐ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะ และการออกแบบ มหาวิทยาลัยนเรศวร

– อาจารย์ ดร. อิสรชัย บูรณะอรรจน์ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

– กิตติคุณ จันทร์แย้ม นักวิจัยด้านโบราณคดี และประวัติศาสตร์ศิลปะ