ตะกร้าสินค้า

คุณสามารถปรับเปลี่ยนจำนวนสินค้าจากรายการด้านล่างได้

สินค้า ราคา จำนวน ราคารวม
ไม่มีรายการสินค้าที่เลือกไว้

สำหรับลูกค้าที่ต้องการชำระเงินผ่านธนาคาร ให้ท่านเลือก "ชำระโดยการโอนเงินผ่านธนาคาร" ในขั้นตอนที่ 4 ของการสั่งซื้อ ดังนี้

วิธีการ

 1. เลือกวิธีการ "ชำระเงินโดยการโอนเงินผ่านธนาคาร" ในขั้นตอนข้อมูลการชำระเงิน
 2. ตรวจสอบรายละเอียดคำสั่งซื้อของท่านให้เรียบร้อยแล้วกด "ชำระเงิน"
 3. ระบบจะแจ้งผลการสั่งซื้อของท่านดังรูปด้านล่าง ลูกค้าสามารถติดตามความคืบหน้า "สถานะคำสั่งซื้อ" ของท่านได้ที่อีเมล์ที่ท่านใช้ลงทะเบียน หรือที่หน้าเว็บไซต์ www.matichonbook.com
 4. หลังจากนั้นให้ท่านเลือกชำระเงินโดยการโอนเงินผ่านช่องทางการให้บริการของธนาคาร ( เคาน์เตอร์ธนาคาร, ATM, iBanking) โดยโอนเงินเข้า ชื่อบัญชี บริษัท งานดี จำกัด ประเภทบัญชี กระแสรายวัน ดังนี้

  ชำระเงินโดยการโอนเงินผ่านธนาคาร – ชื่อบัญชี : บริษัท งานดี จำกัด

  ธนาคารกสิกรไทย สาขางามวงศ์วาน (บัญชีกระแสรายวัน)

  หมายเลขบัญชี : 058-1-03817-8

  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาประชานิเวศน์ 1 (บัญชีกระแสรายวัน)

  หมายเลขบัญชี : 280-0-01120-1

  ธนาคารกรุงเทพ สาขาประชาชื่น (บัญชีกระแสรายวัน)

  หมายเลขบัญชี : 193-3-02275-6

  ธนาคารกรุงไทย สาขาประชานิเวศน์ 1 (บัญชีกระแสรายวัน)

  หมายเลขบัญชี : 097-6-00718-5

  ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาประชานิเวศน์ 1 (บัญชีกระแสรายวัน)

  หมายเลขบัญชี : 085-3-01153-5

เมื่อทำรายการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ต้องทำการยืนยันการชำระเงิน ด้วยช่องทางต่างๆ ดังนี้

 1. Website: แจ้งที่เมนู "แจ้งการโอนเงิน" ซึ่งอยู่บนเมนู ด้านบนของหน้านี้ หรือ click!
 2. Email: อีเมล์ แจ้งรายละเอียดการโอนเงินมาที่อีเมล์ [email protected]
 3. Fax แฟกซ์มาที่หมายเลข 0-2591-9012 และ 0-2591-9014 (กรุณาติดต่อกลับมาอีกครั้งเพื่อยืนยันการส่งแฟกซ์ ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2589-0020 ต่อ 3350-60 *ในวันและเวลาทำการ)