ตะกร้าสินค้า

คุณสามารถปรับเปลี่ยนจำนวนสินค้าจากรายการด้านล่างได้

สินค้า ราคา จำนวน ราคารวม
ไม่มีรายการสินค้าที่เลือกไว้

ISBN9789740216223
ปกหนังสืออ่อน
กระดาษกระดาษกรีนรีด
จำนวนหน้า336 หน้า
น้ำหนัก320.00 กรัม
กว้าง12.40 ซม.
สูง18.50 ซม.
หนา8.80 ซม.
พิมพ์ครั้งที่พิมพ์ครั้งแรก : สำนักพิมพ์มติชน กรกฎาคม 2561

ประวัติศาสตร์สำเหนียก

ผู้เขียน : ภิญญพันธุ์ พจนะลาวัณย์

ใหม่

"ตื่นรู้" ประวัติศาสตร์-อำนาจรัฐ
และบุคลาธิษฐานวิพากษ์

ช่วงที่รัฐมีอำนาจส่วนกลางเข้มแข็ง หรือต้องการ
จะสร้างความเข้มแข็งและเสถียรภาพ การผูกขาด
การเล่าและเขียนประวัติศาสตร์เป็นกลไกสำคัญ
อย่างหนึ่งเพื่อเสริมสร้างอำนาจความชอบธรรมให้มั่นคง