ตะกร้าสินค้า

คุณสามารถปรับเปลี่ยนจำนวนสินค้าจากรายการด้านล่างได้

สินค้า ราคา จำนวน ราคารวม
ไม่มีรายการสินค้าที่เลือกไว้

ISBN9789740218142
ปกหนังสืออ่อน
กระดาษจริงใจ
จำนวนหน้า728 หน้า
น้ำหนัก2100.00 กรัม
กว้าง16.50 ซม.
สูง24.00 ซม.
หนา4.00 ซม.
พิมพ์ครั้งที่1 : ธันวาคม 2565
สำนักพิมพ์สำนักพิมพ์มติชน

Queen of the World

ผู้เขียน : Robert Hardman

แปลโดย : ไพรัตน์ พงศ์พานิชย์ และคณะ

ใหม่

ทดลองอ่าน: http://bit.ly/3vzCTBN

พบกับเรื่องราวจากข้อมูลและคำบอกเล่าสุดพิเศษจากบรรดาผู้ใกล้ชิดในพระองค์ ทั้งกลยุทธ์อันแยบยล วีรบุรุษ อันธพาล จุดหมายปลายทางอันแปลกใหม่ และบางครั้งก็อันตราย แต่เหนือสิ่งอื่นใด ใจกลางของเรื่องราวทั้งหมดนี้คือรัฐสตรีผู้ยืนหยัดและชนะใจคนทั้งโลก

Queen of the World เป็นถ้อยอักษรที่ช่วยขับเน้นบท-บาทของพระองค์ตลอดการครองราชย์ 70 ปี เป็นสารอันเข้มข้นที่สกัดมาจากคำบอกเล่าของบุคคลที่รายล้อมตัวพระองค์ เป็นอีกหนึ่งบันทึกเรื่องราวของควีนฯ ที่เจาะลึกและเข้มข้น นี่ไม่ใช่แค่หนังสือชีวประวัติที่บอกเล่าเหตุการณ์ตั้งแต่ประสูติจนสวรรคต ทว่าพาผู้อ่านเดินทางไปพร้อมกับควีนฯ ขณะพระองค์ปฏิสัมพันธ์และข้องเกี่ยวในเหตุการณ์สำคัญทั้งในประเทศเครือจักรภพและประเทศอื่นๆ ทั่วโลก อีกทั้งเผยให้เห็นวิธีการวางนโยบายทางการทูตที่ทำให้พระองค์เป็นราชินีผู้ยิ่งใหญ่ ไม่ใช่แค่ในประเทศ แต่ยังเป็นใหญ่ในเครือจักรภพด้วย


นี่คือ สารคดีเชิงประวัติศาสตร์เล่มสำคัญที่บอกเล่าพระราชประวัติของสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 และบทบาทในเวทีระดับโลกที่ทำให้พระองค์เป็นรัฐสตรีผู้ทรงเกียรติ พร้อมเผยเรื่องราว behind the scene ตั้งแต่แนวทางการดำเนินนโยบายทางการทูต ความแยบยลในบทสนทนาระหว่างมื้ออาหารค่ำกับบุคคลสำคัญทั่วโลก ตลอดจนรายละเอียดยิบย่อยที่สุดอย่างการเลือกสรรเครื่องแต่งกาย

พบกับบทสัมภาษณ์เชิงลึกของเอกอัครราชทูต บุคคลผู้ใกล้ชิดในวัง รวมถึงบรรดาเชื้อพระวงศ์ จากปลายปากกาของโรเบิร์ต ฮาร์ดแมน นักข่าวผู้สามารถเข้าถึงข้อมูลสุด exclusive ของราชวงศ์อังกฤษ มีความเชี่ยวชาญในประวัติราชวงศ์โดยเฉพาะ และเป็นที่ยอมรับในวงการหนังสืออย่างกว้างขวางสารบัญ

กิตติกรรมประกาศ

บทนำ

บทที่ 1: เสด็จประพาส

บทที่ 2: ต้อนรับนานาประเทศ

บทที่ 3: ออกเรือ

บทที่ 4: ผู้นำแห่งเครือจักรภพ

บทที่ 5: ราชอาณาจักร

บทที่ 6: สัมพันธไมตรีพิเศษ

บทที่ 7: ยุโรป

บทที่ 8: ราชินีแห่งแอฟริกา

บทที่ 9: เรือยอชต์พระที่นั่ง

บทที่ 10: เอลิซาเบธ มากาเร็ต และเนลสัน

บทที่ 11: ทลายกำแพงน้ำแข็ง

บทที่ 12: เจ้าชายแห่งเวลส์

บทที่ 13: ราชวงศ์

ภาคผนวก

แหล่งที่มาและบรรณานุกรม